biznes i ekonomia

Wykładzina przemysłowa a podchodzenie pracowników do wykonywanej pracy

Wykładzina przemysłowa. Jak kształtują się zachowania pracowników?

W nowej organizacji pracy produkcja przebiega bez zakłóceń potrzebna była bardzo szczegółowa standaryzacja pracy. Zapewniła ona powtarzalność czynności oraz stosowanie przez wszystkich pracowników takiego samego, najlepszego sposobu wykonywania czynności nakierowanych na wykładzina przemysłowa. Kartę standaryzacji opracowuje technolog i koryguje ją na bazie prowadzonych obserwacji pracy oraz uwzględniając uwagi bezpośrednich wykonawców. Jednocześnie standaryzacja zapewnia klientowi stałą i powtarzalną jakość produkcji.

Pracownicy przyzwyczajeni do pracy w swoim tempie bardzo oportunistycznie podchodzili do narzuconych im standardów. Szczególnie trudny był pierwszy okres, kiedy zmiana ta powodowała znaczny wzrost zmęczenia u nawykłych do innych warunków pracy tak zwanych starych pracowników. Z czasem następuje przyzwyczajenie i problemy są mniejsze, ale bynajmniej nie znikają. Kolejną, bardzo ważną korzyścią jest zmniejszenie zapasów produkcji w toku. Niejako przy okazji jest też eliminowana duża liczba pojemników, w których te zapasy były przechowywane i uwalniana powierzchnia produkcyjna, o czym mówiono wcześniej. o pierwszym etapie poprawiania starych procesów i dopasowywania ich do nowych przemyśleń w zakresie organizacji pracy zgodnie z zasadami Lean Manufacturing, przystąpiono do wdrażania nowych projektów od początku organizowanych zgodnie z tymi zasadami. Osiągnięte wymierne korzyści są motorem kolejnych przedsięwzięć, co pozwala utrzymać się firmie w pierwszym szeregu fum wdrażających nowoczesne sposoby organizacji pracy. Aktualnie wprowadzane są kolejne projekty wykonywane od początku zgodnie z zasadami Lean Manufacturing.

Cykl produkcyjny składa się dwóch podstawowych okresów: okresu trwania operacji technologicznych okresu przerw. Okres trwania operacji technologicznych, czyli inaczej okres roboczy, zawiera: czas trwania operacji technologicznych, czas trwania operacji kontrolno-pomiarowych, czas magazynowania, czas potrzebny na przeprowadzenie konserwacji oraz czas operacji transportowych dotyczących wykładzin przemysłowych w Warszawie. Koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwo ponosi w całym okresie użytkowania maszyny, stąd tak ważne w planowaniu produkcji są: ceny oraz częstotliwość najczęściej wymienianych części, ceny oraz niezbędne ilości surowców eksploatacyjnych, koszty oraz warunki przeglądów czasowych, wykonywanych przez serwis producenta oraz pozostałe warunki, wynikające ze specyfiki eksploatacji maszyn.

Prowadzi to do wniosku, że w procesie planowania operatywnego dotyczącego regulowania realizacji planów wąskie gardła powinny być przedmiotem szczególnie wnikliwych analiz, trzeba jednak wiedzieć, gdzie się one znajdują. Mając do czynienia z procesami polegającymi na przetwarzaniu dowolnie podzielnej masy, należy pamiętać, że wąskim gardłem może się okazać stanowisko, którego zdolność produkcyjna nie wyraża się najmniejszą liczbą. Nie ma uniwersalnej metody wdrażania Kaizen gdyż wszystko zależy od specyfiki danej firmy, charakteru procesu, a także zasobności portfela. Nie ma uniwersalnej metody wdrażania Kaizen gdyż wszystko zależy od specyfiki danej firmy, charakteru procesu, a także zasobności portfela. Przede wszystkim Kaizen to nie jest program wykonywany ”od-do”, realizowany na małym fragmencie obszaru firmy – to kultura funkcjonowania organizacji, dlatego musi objąć absolutnie wszystkie procesy oraz obszary działalności firmy, nie tylko wytwórcze oraz jakościowe, ale również procesy zarządcze, takie jak finanse, logistykę czy proces projektowania wyrobu oraz procesu.

Related posts

Dlaczego musimy inwestować w pieczątki firmowe?

moniqua

Styl biedermeier w twoim sklepie z antykami 

moniqua

Druk na plexi – trwałe materiały reklamowe

mateusz