ogólna

Usługowe prowadzenie ksiąg – dobry kierunek w księgowości

Kompleksową rachunkowość firmy, warto zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi, który nie tylko zadba o przejrzystość w dokumentach, ale również zajmie się obsługą kadrową i płacową. Obecnie już większość działających na naszym rynku biur rachunkowych oferuję usługowe prowadzenie ksiąg – świadczenie, z którego warto skorzystać. Prowadzenie ksiąg zostało jednak zarezerwowane dla uprawnionej grupy osób. Sprawdź, komu możesz zlecić obsługę księgową, płacową i kadrową.

Na czym polega usługowe prowadzenie ksiąg?

Usługowe prowadzenie ksiąg zostało uregulowane w art. 76a ustawy o rachunkowości, jako działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców.

Jednakże, w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będzie, to obsługa księgowa polegająca min. na:

 • prowadzeniu dowodów księgowych
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • przygotowywaniu wyceny aktywów i pasywów
 • ustalaniu wyniku finansowego 
 • przygotowywaniu sprawozdań finansowych
 • gromadzeniu, segregowaniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej
 • poddawaniu badaniu sprawozdań finansowych w przypadkach wymaganych przez ustawę o rachunkowości. 

Zatem przedsiębiorcy zajmujący się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych na zlecenie podatnika, wykonują w jego imieniu wszelkie obowiązki księgowe i rachunkowe. 

Kto może świadczyć usługowe prowadzenie ksiąg?

Prowadzenie dokumentacji firmy w postaci usługowego prowadzenia ksiąg może być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą właściwy certyfikat księgowego. Z obowiązku uzyskania certyfikatu księgowego zwolnieni są doradcy podatkowi i biegli rewidenci, bowiem ci uprawnienia do obsługi księgowej zyskali na podstawie innych ustaw.

Aby uzyskać certyfikat księgowego należy spełnić trzy warunki.

Oprócz posiadania wyższego wykształcenia z rachunkowości, ekonomii lub pokrewnej specjalizacji, należy posiadać odpowiednio długą praktykę w księgowości, związaną z:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie dowodów księgowych

lub

 • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego

lub

 • przygotowywaniem sprawozdań finansowych

lub

 • badaniem sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Dodatkowo osoba, która stara się o uzyskanie certyfikatu księgowego zobowiązana jest złożyć egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów.

Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Usługowe prowadzenie ksiąg, jako główny zakres działalności biura księgowego może być powodem do skorzystania z oferty współpracy. Jednakże dla każdej firmy zatrudniającej pracownika ważna jest również obsługa kadrowa, której zadaniem jest regulowanie wszystkich czynności związanych z zatrudnionymi w firmie osobami.

Dobre biuro księgowe powinno móc również zaoferować obsługę płacową, zdejmując z barków przedsiębiorcy, obowiązek zajmowania się kwestiami wynagrodzeń, należnych składek, przesyłaniem dokumentacji do ZUS, czy Urzędu Skarbowego. 

Related posts

Worki z folii Idpe a komunikacja w przedsiębiorstwie

mateusz

Gdzie można liczyć na profesjonalny wynajem busów – Tychy?

moniqua

Czyszczenie filtrów cząstek stałych

moniqua