społeczeństwo

Unia Europejska a kara śmierci

Kara śmierci wyklucza państwo z Unii Europejskiej, to jednoznaczny komunikat Komisji Europejskiej. Nie ma mowy o tym, żeby w Unii Europejskiej funkcjonowało państwo, które godzi się na tak sprzeczne wartości z wartościami europejskimi, jak wyrażenie zgody i aprobaty na wykonywanie kary śmierci w imieniu państwa. Te czasy mamy już dawno za sobą, w tym znaczeniu, że Narody cywilizowane nie muszą stosować kary ostatecznej dla zapewnienia sobie porządku prawnego. Są inne kary i środki karne, a przede wszystkim celem kary jest resocjalizacja, czyli odzyskanie przestępcy ponownie dla społeczeństwa.

Kara śmierci w swojej konstrukcji jest kwintesencją zemsty publicznej, jaką przestępca musi znieść, czy mu się to podoba czy nie, pod przymusem państwa jako domniemane zadośćuczynienie za popełnione winy. W ten sposób system stworzony przez społeczeństwo dokonuje zemsty ostatecznej dla najbardziej zwyrodniałych przestępców. Nie będziemy się tu licytować na ilość błędów popełnionych przy karze śmierci, jej społecznym znaczeniu jako karze odstraszającej, nadużyciach politycznych, nadużyciach wobec osób chorych psychicznie itp. Również nie będziemy dokonywali odwołania do prawa boskiego i dywagowali, czy Bóg uznawał zadawanie śmierci jako karę w wykonaniu człowieka, czy nie.

To nie ma znaczenia z naszego punktu widzenia dzisiaj. Liczy się nasz zwyczaj i nasz standard, a ten mówi – nie zabijaj, nie ma kary śmierci. Po prostu umówiliśmy się jako cywilizowani ludzie, że nie wykonujemy kary śmierci i to ma wystarczyć. Jeżeli jakieś państwo chce należeć do klubu innych państw, który nazywa się Unia Europejska, nie może realizować kary śmierci, ponieważ taki jest powszechny standard na terenie wszystkich państw. Nie może być z tym dyskusji, bez uzasadnienia ideologicznego – tu działa zasada taka jak regulacji ruchu drogowego w kodeksie drogowym. Nie jeździ się w Europie na czerwonym świetle, jakoś nie słychać żeby ktoś przeciwko temu oponował. Podobnie ma być z karą śmierci, w ogóle dyskusja na jej temat dzisiaj w Unii Europejskiej jest czymś jałowym. Jeżeli szukamy uzasadnienia dla własnych poglądów odnośnie kary śmierci, ponieważ musimy zająć się tym tematem we własnej percepcji – jak to w zwyczaju bywa, to warto sobie zadać jedno proste pytanie.

Related posts

Problematyka rodziny dysfunkcyjnej

mateusz

Istota samooceny

mateusz

Wizerunek w biznesie szkolenia – recepta na to, jak zostać człowiekiem sukcesu?

moniqua