społeczeństwo

Problematyka rodziny dysfunkcyjnej

Bardzo ważną kwestią jest przekazywanie oraz kultywowanie języka ojczystego oraz historii narodu. Przyswajane normy postępowania służą również ocenie zachowania członków rodziny pod określonym względem ich zgodności z wszelkimi przyjętymi normami oraz wzorami zachowań czy nawet wzorami osobowymi. Dysfunkcjonalność rodziny dość szeroko uwidacznia się w zachowaniach młodzieży oraz jej podatności na zróżnicowanego rodzaju patologie połączone nawet z przestępczością. Niepokój społeczny powinien budzić fakt, iż właśnie od takiej młodzieży będzie uzależniony dalszy rozwój szeroko pojętego życia społecznego.

Na takim etapie spoczywa na niej obowiązek idealnego przygotowania się do kierowania losami społeczeństwa oraz narodu. Przedstawiając problematykę rodziny dysfunkcyjnej wskazuje się, że jest to rodzina dysfunkcjonalna, która jednak nie spełnia żadnych funkcji. W związku z czym jest to rodzina, która niestety nie zapewnia poszczególnym członkom możliwości zdrowego oraz pełnego funkcjonowania. Mianem rodziny ściśle dysfunkcjonalnej określa się bardzo często rodzinę, w której jedna bądź kilka osób boryka się z uzależnieniem. Mają tutaj również miejsce akty przemocy. W takiej rodzinie jeden z członków nie może realizować swojej roli.

Uzależnione jest to głównie problemem całej rodziny. Bez względu na to czy problem zaburzenia dotyczy jednej osoby uwikłana w to jest cała rodzina. Dzieje się tam dlatego, bo rodzina funkcjonuje jako pewna całość, a co za tym idzie jest czymś więcej niż jedynie sumą części. Poszczególni członkowie rodziny bez wątpienia wzajemnie oddziałują na siebie. W związku z czym dość istotne jest z jakiej rodziny dana osoba pochodzi oraz w jakiej żyjesz. Należy pamiętać, że to właśnie rodzina jest swoistym źródłem siły czy stanowi podstawę owej tożsamości. Zatem należy przyjrzeć się zapisom dotyczącym funkcjonowania zupełnie zdrowej oraz dysfunkcjonalnej rodziny. Istotne jest, że zdrowa rodzina pozwala owym dzieciom wzrastać oraz budować dojrzałą i zdrową tożsamość.

Related posts

Przestępczość nieletnich a historia

mateusz

Istota samooceny

mateusz

Wizerunek w biznesie szkolenia – recepta na to, jak zostać człowiekiem sukcesu?

moniqua